No:94 - 16 Haziran 2006, Kazakistan´ın BTC Petrol Boru Hattına Katılımı hk.

21. yüzyılın İpek Yolu olarak sunulan Doğu-Batı Enerji Koridoru’nun en önemli bileşenini oluşturan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru hattına Kazakistan’ın da katılmasına ilişkin Anlaşmanın, 16 Haziran 2006 tarihinde, Kazakistan’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev tarafından imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

BTC Petrol Boru Hattının faaliyete geçmesi büyük bir başarıdır. Kazakistan petrollerinin de BTC üzerinden dünya pazarlarına taşınması, Doğu-Batı Enerji Koridoru’nun güçlenmesini ve işbirliği ile refahın genişlemesini sağlayacaktır.

Azerbaycan ve Kazakistan’ı Batıya bağlayacak bir köprü olarak değerlendirdiğimiz BTC Petrol Boru Hattı, Kafkasya ve Hazar Havzası’nda bölgesel işbirliğinin somut bir örneğini oluşturmaktadır.

Kazakistan’ın da katılımıyla kapasitesi genişleyen ve ekonomik açıdan güçlenen BTC Petrol Boru Hattı aynı zamanda, başta Avrupa olmak üzere, Batı piyasalarının enerji arz güvenliğine de katkıda bulunacak ve Türk Boğazlarından geçen tanker sayısını azaltacaktır.