No:93 - 28 Mayıs 2003

AFC Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi, ülkemizin anayasal düzeni ve rejimi aleyhinde faaliyette bulunan ve bu amaçla terörist eylem girişimleri olan Almanya’da kurulu İslami Cemiyetler ve Cemaatler Birliği adlı köktendinci oluşumun başı Metin Kaplan’ın iadesine ilişkin talebi reddederek, adıgeçeni serbest bırakmıştır.


Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin bu kararı, 11 Eylül Olayı sonrasında AFC Hükümetinin uluslararası terörizmle mücadeleye ilişkin yükümlülükleriyle bağdaşmadığı gibi, bu alanda uluslararası düzeyde oluşan dayanışma ve işbirliği anlayışına da ters düşmektedir.


Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nce yapılan açıklamada, iade talebinin reddi kararının hukuki gerekçelere değil, mesnetsiz varsayımlara dayalı olması, ayrıca, bağımsız Türk yargısına ilişkin yanlış ve uygunsuz değerlendirmelerde bulunulması esefle karşılanmıştır. Anılan Mahkemenin, demokratik hukuk devleti olan Türkiye’nin bağımsız yargı erki ve işleyişine ilişkin olarak öne sürdüğü hususlar kabul edilemez.


Türkiye henüz tamamlanmamış olan bu süreci titizlikle takip etmeye devam edecektir.