No:93 - 15 Haziran 2006, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül´ün CICA ve İDBK Toplantılarına Katılması hk.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları’nın 17 Haziran 2006 tarihinde yapılacak İkinci Zirvesi’ne katılmak üzere Almatı’ya gidecektir.

İkinci Zirve, CICA’nin kurumsal açıdan geliştiği, üyelik açısından ise genişlediği bir dönemde, önümüzdeki dört yıl içerisinde izlenecek hedefleri ve vizyonu belirleyecek önemli bir toplantı olacaktır.

Türkiye, CICA’nın Asya’nın güvenliği ve istikrarı açısından önemli bir katma değer sağladığına inanmaktadır.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül buradan 19–21 Haziran 2006 tarihlerinde Azerbaycan’ın evsahipliğinde Bakü’de yapılacak 33. İslam Dışişleri Bakanları Konferansı(İDBK)’na katılmak üzere Azerbaycan’a geçecektir.

33. İDBK toplantısında, İKÖ’nün reformu, Örgüt’ün organik yapısında öngörülen değişiklikler ile İKÖ coğrafyasını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır. Sayın Bakan 33. İslam Dışişleri Bakanları Konferansında ikili temaslarda da bulunacaktır.

Türkiye, İKÖ’nün çağdaş, etkin, üyelerinin ve uluslararası toplumun beklentilerine cevap verebilecek bir yapıya dönüştürülmesine yönelik sürdürülen reform çabalarına aktif destek vermektedir.

Bakü toplantısıyla birlikte, İKÖ Dışişleri Bakanları Konferansı Dönem Başkanlığı Yemen’den Azerbaycan’a geçecektir.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül, 21 Haziran 2006 tarihinde yurda dönecektir.