No:92 - 27 Mayıs 2003, Quartet -Yol Haritası-nın İsrail Hükümeti Tarafından Resmen Kabul Edilmesi

 


Türkiye, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabilecekleri iki devletli bir çözümü öngören Quartet (ABD, AB, BM, Rusya Federasyonu) “yol haritası”nın, 25 Mayıs 2003 tarihinde İsrail Hükümeti tarafından resmen kabul edilmesini memnuniyetle karşılamıştır.


Uzun süredir devam eden ve çok sayıda can kaybına neden olan çatışmaların sona erdirilmesi, barış sürecinin tekrar rayına oturtulması ve bölgede özlemi duyulan barışın tesisi için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak değerlendirdiğimiz Quartet “yol haritası”nın uygulanması için, İsrailli ve Filistinli dostlarımıza somut adımlar atmaları ve samimi bir işbirliği içine girmeleri çağrısında bulunuyoruz.


Bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklemiş olan Türkiye, taraflara, barışa ulaşma çabalarında elinden gelen her türlü desteği vermeye hazırdır.