NO:91 -;14 Haziran 2007, Irak´ın Samarra Kentindeki Askeriye Camii'ne Yapılan Saldırı hk.

 

Irak’ın Samarra kentindeki Askeriye Camii’nin kubbesinin 22 Şubat 2006 tarihinde havaya uçurulmasının ardından, bu kere sözkonusu camiin ayakta kalan iki minaresinin 13 Haziran 2007 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısıyla yıkılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırının Irak’ta mezheplerarası çatışmaları körüklemek ve uzlaşı sürecini engellemek için kasten yapıldığı ortadadır.

Türkiye, Irak’ta istikrarın, barışın, huzurun ve refahın yeniden tesis edilmesi hedefine yönelik olarak ulusal diyalog ve uzlaşı sürecini güçlü biçimde desteklemektedir.

Irak siyasi yelpazesindeki tüm grupların sağduyulu ve yapıcı davranmaları, uzlaşı sürecinin başarısı bakımından zaruridir. Bu itibarla, Türkiye, Irak’lı grupların Irak’ta daha fazla kan dökülmesine yol açabilecek bu tür tahrik eylemlerini boşa çıkarmaları gereğine inanmaktadır.