No:91 - 12 Haziran 2006, Karadağ Cumhuriyeti´nin Tanınması hk.

1. 1991 yılında dağılan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ni oluşturan 6 federe cumhuriyetten biri olan Karadağ, diğer dört ülke bağımsızlığı tercih ederken, kendi iradesiyle, Sırbistan ile birlikte Yugoslavya Federe Devleti’nde kurucu ortak olarak yer almıştır. Yugoslavya Federe Devleti’ni “Sırbistan ve Karadağ Devlet Birliği”ne dönüştüren 4 Şubat 2003 tarihli “Anayasal Şart”ta, üye devletlere referandum düzenlemek yoluyla Birlik’ten ayrılma hakkı tanınmıştır.

2. Karadağ halkı, Anayasal Şart’tan kaynaklanan bu hak çerçevesinde 21 Mayıs 2006 tarihinde AB tarafından belirlenen şartlara uygun olarak düzenlenen ve uluslararası toplum ve kuruluşlarca izlenen referandumda tercihini bağımsızlıktan yana kullanmıştır. Karadağ Meclisi, 3 Haziran 2006 tarihinde yaptığı oturumda referandum sonucunu onaylayarak, egemen ve bağımsız Karadağ Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir.

3. Karadağ Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miodrag Vlahovic, Dışişleri Bakanımız Sayın Abdullah Gül’e gönderdiği bir mektupla, Türkiye Cumhuriyetinin, Karadağ Cumhuriyetini tanıması ve diplomatik ilişki kurması yönündeki beklentilerini iletmiştir.

Dışişleri Bakanımız, Karadağlı muhatabına gönderdiği cevabi mektubunda, Karadağ Cumhuriyetini tanıdığımızı ve iki ülke arasında diplomatik ilişkiler tesis edilmesi için gerekli işlemleri başlatma kararı aldığımızı bildirilmiştir.

4. Türkiye, barış ve refah dolu bir gelecek dilediği Karadağ Cumhuriyeti ve Karadağ Halkı ile dostane ilişkiler çerçevesinde yakın bir işbirliği geliştirmek yönünde gerekli çabayı gösterecektir.