No:90 - 31 Mayıs 2005, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasına Karşı Güvenlik İnisiyatifi´nin İkinci Yıldönümü Vesilesiyle Yapılan Açıklama

Kitle  İmha  Silahlarının  Yayılmasına  Karşı  Güvenlik İnisiyatifi (PSI), bundan iki yıl önce, 31 Mayıs 2003 tarihinde, 11 devlet tarafından hayata geçirilmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, üye ülkeleri yasadışı kitle imha silahlarının ticaretini engellemeye yönelik önlemler almaya, mevzuatlarını ve bu alandaki ulusal kontrolleri güçlendirmeye, ayrıca uluslararası işbirliğini geliştirmeye davet eden 28 Nisan 2004 tarihli 1540 sayılı kararı çerçevesinde pekiştirilen sözkonusu girişimi Türkiye, 2 Aralık 2003 tarihinde desteklediğini ilan etmiştir.

Kitle imha silahları, bunları fırlatma vasıtaları ve diğer ilgili malzemenin yayılmasının önlenmesi konusunda mevcut uluslararası anlaşmalarda, kontrol rejimlerinde ve ulusal ihracat kontrol sistemlerinde görülen açıkları kapatmak amacını hedefleyen bu girişimin hayata geçirilmesinden bu yana önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bahsekonu inisiyatifi destekleyen devletlerin sayısı 60’ı geçmiş, anılan girişimin temel belgesini oluşturan ve bu alanda alınacak önlemleri içeren “Paris Önleme Kuralları” beyanı kabul edilmiştir.

Türkiye, önleme tatbikatları da dahil olmak üzere, sözkonusu girişim çerçevesinde yapılan faaliyetleri yakından takip etmekte ve desteklemektedir. Ülkemiz aynı zamanda, ilgili kurumlarımız arasında koordinasyonun geliştirilmesi ve 1540  sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve PSI uygulamaları ışığında iç hukuk düzenlemelerinin yapılması yolunda gerekli adımları atmaktadır. Bu girişime katkımızı önümüzdeki yıllarda daha da arttırmayı hedeflemekteyiz. Bu çerçevede, 2006 yılında, Doğu Akdeniz’de, önderliğimiz ve evsahipliğimizde bir kara/hava/deniz tatbikatı düzenlenmesi kararlaştırılmış olup, bu yöndeki çalışmalar, Genelkurmay Başkanlığımız ve ilgili diğer kurumlarımız ile birlikte başlatılmıştır. 

Türkiye, teröre karşı uluslararası camia tarafından verilen savaşın kaydadeğer bir boyutunu teşkil eden PSI uygulamalarına üzerine düşen katkıyı sağlamaya büyük önem atfetmektedir. Terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin öneminin bilincinde olan ülkemiz, bu yöndeki çabalarını tüm platformlarda sürdürmeye devam edecektir.