No:89 -;23 Mayıs 2003, Ermeni Soykırım ile İlgili Karar Tasarısının ABD Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna Sunulması

Ermeni Soykırımı ile İlgili Karar Tasarısının ABD Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna Sunulması

ABD Temsilciler Meclisi Adalet İşleri Komisyonu’nda, sözde “Ermeni soykırımı”na atıfta bulunan bir karar tasarısının, bütün çaba ve ikazlarımıza rağmen, 22 Mayıs 2003 günü bir oldu-bittiyle kabul edilerek Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’na sunulması üzüntüyle karşılanmıştır.


Asılsız Ermeni iddialarını dolaylı yoldan ABD Kongresi’nde kabul ettirmeye matuf bu tasarıyla ilgili yasal süreç henüz sona ermemiştir. Bu tasarının ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda gündeme alınmayacağı veya alınsa dahi kabul edilmeyeceği yönündeki beklentimizi muhafaza ediyoruz. ABD Kongresi’nden ve ABD Yönetimi’nden tasarının kabul edilmemesi için gerekli çabaları göstermesini bekliyoruz.