No:89 - 28 Mayıs 2005, Hatay İlimizde Bulunan Füze Parçalarına İlişkin Açıklama

27 Mayıs 2005 günü, Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesine bağlı Mahmutlu ve Gölbaşı köyleri sakinleri tarafından bir patlama sesi duyulduğunun bildirilmesi üzerine, ilgili makamlarımızca bölgede yapılan araştırma neticesinde, bir füzeye ait olabileceği değerlendirilen bazı parçalar bulunmuştur.

Askeri makamlarımızca yapılan tespitlerden ve görgü tanıklarının ifadelerinden bu parçaların Suriye istikametinden geldiği değerlendirilmiştir. Sözkonusu parçaların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı anlaşılmıştır. Bu bilgilerin alınmasından sonra, dün, Suriye Büyükelçisi Bakanlığımıza çağrılarak, Suriye makamlarının konuya süratle açıklık getirmesi istenmiştir.

Suriye Büyükelçiliğinden bugün alınan yanıtta, sözkonusu olayın askeri bir eğitim tatbikatı sırasında, teknik bir hatadan kaynaklandığı bildirilmiş, bireysel bir hata sonucu meydana gelen bu kasıtsız olaydan dolayı Suriye Hükümetinin üzüntüleri ifade edilerek, Hükümetimizden özür dilenmiştir. Anılan yanıtta devamla, bu gibi olayların bir daha tekrarlanmaması için ilgili Suriye makamlarınca gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanmıştır.

Sözkonusu olay, Bakanlığımız ve ilgili makamlarımızca, Suriye’den alınan yanıtın da ışığında, kapsamlı olarak değerlendirilmektedir.