No:88 -;22 Mayıs 2003, Dışişleri Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül´ün BM Güvenlik Konseyi´nin Irak İle İlgili Yeni Kararı Konusunda Yaptığı; Açıklama

BM Güvenlik Konseyi bugün, Irak konusunun bütün vechelerini kapsayan yeni bir karar tasarısını kabul etmiş bulunmaktadır.


Türkiye, bu tarihi kararı büyük bir memnuniyetle karşılamıştır.


Böylece, Irak halkı 13 yıldır yaşadığı tecritten ve yaptırımlardan kurtulmaktadır.


Bu gelişmenin bölgede durumun normalleşmesinin de başlangıcını teşkil etmesini temenni ediyorum.


Güvenlik Konseyi’nde birliğin büyük ölçüde yeniden sağlanmış olması da, uluslararası işbirliğinin geleceği açısından özel önem taşımaktadır.


Türkiye Irak’ı barış, istikrar ve refah yolunda etkinlikle desteklemeye devam edecektir. Bu yolda yeni BM Kararının uygulamasına etkin katkıda bulunacağız. Esasen başlamış olduğumuz işbirliğine hız vereceğiz.


Irak topraklarında yaşayan herkesi artık Iraklı sayıyoruz. Hepsi kardeşimiz olan Iraklılarla dostluk, iyi komşuluk ve işbirliğimizi geliştirmeye azimliyiz.


Yeni kararda dikkatimi çeken hususlar şunlardır:


- Irak’a yaklaşık 13 yıldan beri uygulanan ekonomik yaptırımlar kaldırılmaktadır.


- Irak’ın geçiş sürecinde ve yeniden imarında BM’ye hayati bir rol verilmektedir.


- Koalisyon Güçleri’nin yetki ve sorumlulukları kayda geçirilmektedir.


- Uluslararası toplumun Irak’a sağlayacağı desteğin meşru çerçevesi de belirlenmektedir.

- Bizim de ısrarla üzerinde durduğumuz Irak’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü teyid edilmektedir.


- Uluslararası toplumun Irak halkına geçiş döneminde etkin olarak yardımda bulunmasının yolu da açılmaktadır.


- Irak’ın doğal kaynaklarının Tüm Irak halkına ait olduğu teyid edilmektedir.


Kararda, Gıda Karşılığı Petrol Programı’nın altı aylık bir sürecin sonunda sona erdirilmesi hükme bağlanmaktadır. Türk firmalarının sözkonusu program çerçevesinde akdetmiş oldukları sözleşmelerden doğan haklarının kararın ilgili hükümleri ışığında korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu hususu dikkatle izleyeceğiz.