No:87 - 27 Mayıs 2005, Irak´ta Sivil Halkı Hedef Alan Terör ve Şiddet Olayları hk.

Komşumuz Irak’ta son birkaç hafta içerisinde sivil halkı hedef alan terör ve şiddet olaylarında tırmanma eğilimi ortaya çıktığı gözlenmektedir.

Irak’ta, bugüne kadar etnik köken ve mezhep ayrımcılığına dayalı yaygın ihtilaf ve çatışmaların vuku bulmaması, Irak halkının ülkenin birlik ve bütünlüğünün muhafazasına olan bağlılığını göstermektedir. İçinden geçilmekte olan hassas dönemde, Iraklı kardeşlerimizin her türlü ayrımcılığa karşı diyalog, hoşgörü ve uzlaşma temelinde kararlı bir tutum sergileyeceklerine inanmaktayız.

Irak’ın çeşitli bölgelerinde vuku bulan saldırı, terör ve cinayet eylemlerini şiddetle kınıyor, bu olaylarda yaşamlarını yitirenlere tanrıdan rahmet diliyor, Irak halkına samimi taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, terör saldırılarında zarar gören ve mahallen tedavi imkanı bulunmayan Iraklılara yardımcı olunması hususunda Irak hükümetiyle işbirliğini sürdürmeye hazırdır.

Kardeş Irak halkını ve tüm sağduyu sahibi Iraklı siyasi grup ve liderleri tahriklere kapılmamaya,  itidallerini korumaya, birlik ve beraberlik içerisinde siyasi sürece katılıp destek vermeye ve sorunlarına diyalog yoluyla çözüm aramaya davet ediyoruz.