No:87 - 22 Mayıs 2003, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi´nin Irak ile İlgili Aldığı Karar

BM Güvenlik Konseyi Irak konusunda beklenen kararı bugün 14 oyla kabul etmiştir. Bu kararla, Irak’a yaklaşık 13 yıldan beri uygulanan ekonomik, ticari ve mali yaptırımlar kaldırılmaktadır. Ayrıca, Irak’ın geçiş sürecinde ve yeniden imarında BM’in hayati bir rol oynayacağı vurgulanmakta, bu amaçla yapılacak somut düzenlemelere yer verilmektedir. Kararla, Irak’ı halen kontrol eden Koalisyon Güçleri’nin yetki ve sorumlulukları kayda geçirilmekte ve uluslararası toplumun Irak’a sağlayacağı desteğin meşru çerçevesi belirlenmektedir. Irak’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü teyid edilmekte, doğal kaynaklarının Irak ulusuna aidiyetini güvence altına alan düzenlemelere yer verilmektedir.


Türkiye, tarihi olarak nitelediği bu kararı büyük bir memnuniyetle karşılamaktadır. Kararla, Irak halkı 13 yıldır yaşadığı tecrit ve yaptırım kıskacından artık kurtulmaktadır. Bu gelişme, bölgede durumun normalleşmesinin de başlangıcını teşkil etmektedir. Bu sayede, ayrıca, uluslararası toplumun Irak halkına geçiş döneminde etkin olarak yardımda bulunmasının yolu açılmaktadır. Bütün bunlar kadar önem taşıyan bir diğer husus, Güvenlik Konseyi’nde eylem birliğinin çok büyük ölçüde yeniden sağlanmış olmasıdır. Uluslararası işbirliğinin geleceği açısından bu gelişme özel önem taşımaktadır.


Türkiye kararın uygulanmasına katkıda bulunarak, Irak’ı barış, istikrar ve refah yolunda etkinlikle destekleyecektir.


Kararda, Gıda Karşılığı Petrol Programı’nın altı aylık bir süreci takiben, sona erdirilmesi hükme bağlanmaktadır. Bu süreçte firmalarımızın Program çerçevesinde akdetmiş oldukları sözleşmelerden doğan haklarının kararın ilgili hükümleri ışığında özenle korunmasına önem atfetmekteyiz.