No:8 - 8 Ocak 2004, Yeni Afganistan Anayasası´nın Loya Jirga Tarafından Kabül Edilmesi Hk.

Yeni Afganistan anayasası’nın, 4 ocak 2004 tarihinde Loya Jirga tarafından kabul edilmiş olmasını Afganistan’da demokratik ve istikrarlı bir yönetim kurulması yolunda atılan önemli bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. 

Kardeş Afgan halkı böylelikle, uzun yıllardır özlemini duyduğu geniş tabanlı meşru bir siyasi yapının ve çağdaş, istikrarlı bir yönetimin oluşturulmasına yönelik olarak önemli bir mesafe kaydetmiş bulunmaktadır.

Bonn sürecinin en önemli aşamalarından birini teşkil eden anayasa’nın kabulü, ülkede barış, istikrar ve uzlaşının hakim olması, katılımcı, demokratik bir devlet sisteminin kurulması yönünde afgan halkının kararlılığının ortaya konması bakımından tarihi bir başarı oluşturmaktadır.

Bonn sürecinin başından beri Afganistan’ın yeniden yapılandırılması çalışmalarına destek veren Türkiye, bu vesileyle, Loya Jirga’nın tüm üyelerini tebrik ve bundan sonra da dost ve kardeş Afgan halkının yanında yer almaya devam edeceğini teyid eder.