No:78 - 22 Mayıs 2006, -Kitle İmha Silahlarının Yayılmasına Karşı Güvenlik İnisiyatifi- hk.

Ülkemiz, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasına Karşı Güvenlik İnisiyatifi” (Proliferation Security Initiative-PSI) çerçevesinde, 24-26 Mayıs 2006 tarihlerinde, kara/deniz/hava unsurlarını içeren, “Anadolu Güneşi-2006” başlıklı bir tatbikata ev sahipliği yapacaktır. Hiçbir ülkeyi hedef almayan, ateşli silah kullanımı içermeyen, kitle imha silahları, bunları fırlatma vasıtaları ve diğer ilgili malzemenin yayılmasının önlenmesi konusunda ilgili makamlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirme ve üçüncü ülkelerle bu alanda işbirliğini pekiştirme amacını taşıyan sözkonusu tatbikatın düzenlenmesi, 2005 yılında kararlaştırılmıştır.

Bilindiği üzere, PSI, kitle imha silahları, bunları fırlatma vasıtaları ve diğer ilgili malzemenin yayılmasının önlenmesi konusunda mevcut uluslararası anlaşmalarda, kontrol rejimlerinde ve ulusal ihracat kontrol sistemlerinde görülen açıkları kapatmak düşüncesiyle, Mayıs 2003’te oluşturulmuştur. Türkiye, Aralık 2003 tarihinde, sözkonusu girişime destek verdiğini beyan etmiştir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 28 Nisan 2004 tarihli toplantısında oybirliğiyle kabul edilen, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine yönelik 1540 sayılı kararı, PSI’in uluslararası hukuk bakımından meşruiyet zeminini sağlamaktadır.

“Anadolu Güneşi 2006” tatbikatı, iki aşamada cereyan edecektir. Tatbikatın masa başı bölümüne katılımcılar, Ankara’daki Büyükelçilikleri veya başkentlerinden bilgisayar ortamında iştirak edeceklerlerdir. Antalya’da icra edilecek uygulamalı bölümüne ise ABD, Fransa ve Portekiz katılımcı, 31 ülke de gözlemci olarak iştirak edecektir. Tatbikat basına açık olarak icra edilecek ve basın mensuplarının izlemesi sağlanacaktır.

Bir yıla yakın bir süre önce başlayan tatbikatın çalışmaları, Başbakanlığın koordinasyonunda, yaklaşık 20 devlet kurumumuz tarafından yürütülmektedir.