No:78 - 11 Mayıs 2005, Iraklı Siyasi Parti ve Gruplar İçin Eğitim Programı hk.

2005 seçimleri öncesinde Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ile işbirliği halinde Iraklı siyasi parti ve gruplar için seçim sistemleri, demokratik rejim  kurumları ve uygulamaları hakkında kısa süreli bir eğitim programı düzenlenmiş idi.

Muhtelif  Iraklı siyasi  partilerden gelen talepler üzerine benzer  uygulamanın, seçim sonrasında yeni Irak Geçiş Parlamentosu  ve  Hükümeti’nin oluşumunu takip eden  dönemde de devam ettirilmesi  kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede 9 Mayıs 2005 Pazartesi gününden itibaren birer hafta süreyle  ülkemize gelmeye başlayan Iraklı siyasi parti ve grupların  temsilcileri, TBMM’de grubu bulunan siyasi partileri  ziyaret edecek, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi  Enstitüsü, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenecek seminerlere katılacaklardır.

Bugüne kadar, Irak Türkmen Cephesi, Irak İslami Devrimi Yüksek Konseyi, Irak İslam Partisi ile  Irak   Kürdistan Yurtseverler Birliği programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunmuşlardır.

Sözkonusu programın, arzu etmeleri durumunda demokratik sürece katılan ve destek veren tüm Iraklı siyasi grupların katılımına açık olması öngörülmektedir.