No:77 -;6 Mayıs; 2004, Acara Özerk Cumhuriyeti´ndeki Gerginliğin Çözümlenmesi hk.

BM uyuşturucu sözleşmelerinin denetim organı niteliğindeki Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol Kurulu’nun (INCB) 2005-2010 döneminde boşalan beş üyeliği için New York’ta Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde (EKOSOK) 4 Mayıs 2004 günü yapılan seçimlerde, ülkemizin adayı Prof. Dr. Sevil Atasoy, 20 aday arasında ilk turda ve ikincilikle Kurul üyeliğine seçilmiştir.

Halen İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüten ve gerek bu alandaki deneyimi gerek parlak akademik kariyeri ile ülkemizi anılan Kurul’da başarıyla temsil edecek olan Prof. Atasoy’un seçilmesi için Ankara’da ve başta New York ve Viyana olmak üzere ilgili dış merkezlerimizde EKOSOK üyesi ülkeler nezdinde yoğun girişimler yürütülmüştür.

Uyuşturucu maddelerde transit ülke ve yasal afyon üreticisi olarak önemli bir konumu bulunan ve uyuşturucuyla mücadele konusunda elde ettiği başarılar uluslararası alanda övgüyle karşılanan ülkemizin Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol Kurulu’nda temsilinin devamı büyük önem taşımaktadır. Halihazırda emekli Büyükelçi Nüzhet Kandemir, 2000-2005 dönemi için anılan Kurul üyeliğini yürütmekte olup, 1 Mart 2005 tarihinden itibaren Prof. Dr. Sevil Atasoy Kurul’da görev alacaktır.

Adayımızın Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol Kurulu (INCB) üyeliğine çeşitli ülkelerden konularında uzman ve tanınmış 20 aday arasında ikinci sırada seçilmesi, ülkemizin uyuşturucuyla mücadele alanında gösterdiği başarıların uluslararası  toplum tarafından takdirle karşılandığının ve Prof. Dr. Sevil Atasoy’un seçkin niteliklerinin dikkate alındığının bir göstergesini oluşturmaktadır.