No:76 - 2 Mayıs 2003, AFC BAVYERA Eyaletinin Hazırladığı İkamet İzni Başvuru Formu Hakkında

Almanya Federal Cumhuriyeti Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığı’nın ikamet izni başvuru formunda, Türkiye’deki bazı siyasi partilere mensubiyetin de sorulduğuna dair basınımızda haberler çıktığı görülmüştür.


Keyfiyet Almanya Federal Cumhuriyeti federal ve eyalet makamları nezdinde Ankara ve Almanya’da girişim konusu yapılmıştır. Bu girişimlerle, anılan haberlerle ilgili olarak bilgi ve açıklama istenmiş, ayrıca haberlerin doğru olması halinde, bu listede ismi geçen bütün siyasi partilerimizin listeden çıkarılmaları istenmiştir.


Konu titizlikle izlenmeye devam edilmektedir.