No:76 - 18 Mayıs 2006, Fransa´da Sözde Ermeni Soykırımının İnkarının Ceza Konusu Yapılmasını Öngören Yasa Teklifi hk.

Sosyalist Parti tarafından sunulan sözde Ermeni soykırımının inkarının ceza konusu yapılmasını öngören yasa teklifi hakkında, Fransa Ulusal Meclisi’nin 18 Mayıs 2006 tarihinde yapılan toplantısında oylama yapılmamıştır.

Yasa teklifi Fransa’da tartışmalara neden olmuş, önde gelen Fransız tarihçiler ve kamuoyu önderleri bu yasa tasarısına ilkesel planda karşı çıkmışlar, Meclis’teki görüşmeler sırasında Fransız Hükümeti de Dışişleri Bakanının ağzından bu yönde tavır almıştır.

Bundan sonraki aşamada beklentimiz, teklifin önümüzdeki dönemde yeniden Fransa Ulusal Meclisi’ne getirilmesinden sarfınazar edilmesi, Türk ve Ermeni tarihçilerce 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçeklerin ilgili tüm ülke ve tarafların arşiv belgelerine dayanarak ortak bir komisyonda etraflıca araştırılması ve ulaşılacak sonuçların dünya kamuoyuyla paylaşılması için ülkemiz tarafından Ermenistan’a geçen yıl sunulan önerinin, Fransa dahil uluslararası toplum tarafından desteklenmesidir.