No:75 - 17 Mayıs 2006, Kadının Toplum İçindeki Yerinin Kuvvetlendirilmesi Hakkında Demokrasi Yardım Diyaloğu Hükümetler Arası Konferansı hk.

Bilindiği üzere, 2004 yılında G-8 tarafından hayata geçirilen bir girişim çerçevesinde, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile Afganistan ve Pakistan’ı içeren bir coğrafyada, bölge ülkelerinin siyasi, toplumsal, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki reform çabalarına destek verilmesi amacıyla çok yönlü bir program başlatılmış ve Türkiye bu girişime “bölgenin demokratik ortağı” olarak iştirak etmiştir.

Türkiye ayrıca, sözkonusu G-8 girişimi bünyesinde kurulan ve Hükümetler ile sivil toplum kuruluşları (STK) arasında reform gündeminin çeşitli başlıkları altında sağlıklı bir diyalog süreci başlatma amacı taşıyan Demokrasi Yardım Diyalogu (DYD) adlı mekanizmaya İtalya ve Yemen’le birlikte eş-başkanlık yapmaktadır.

DYD kapsamında Türkiye “kadının toplum içindeki rolünün kuvvetlendirilmesi” konulu bir diyalog sürecine öncülük etmeyi üstlenmiş olup, bu çerçevede Haziran 2005 ve Şubat 2006 tarihlerinde bölgedeki STK temsilcilerinin katılımıyla iki ayrı seminer düzenlenerek, sivil toplumun konuyla ilgili görüş ve beklentileri kayda geçirilmiştir. Gelinen aşamada, bu görüş ve önerilerin Hükümetler düzeyinde ele alınması ve sivil toplumla bu temelde bir diyalog içine girilmesi öngörülmektedir.

Bu amaçla 22-23 Mayıs 2006 tarihlerinde, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül ile Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu’nun evsahipliğinde, 21 bölge ülkesi ile G-8 üyeleri ve AB Dönem Başkanlığı adına Avusturya’dan Hükümet temsilcilerinin davetli olduğu bir konferans düzenlenecektir. Konferansa, daha önceki iki seminere katılmış olan sivil toplum temsilcileri de iştirak edeceklerdir.

Konferansın açılışı 22 Mayıs Pazartesi günü Sayın Abdullah Gül ile Sayın Nimet Çubukçu tarafından yapılacak olup, basına açık olarak gerçekleştirilecek bu oturumu takiben, konunun çeşitli veçheleri hakkında dört ayrı panel düzenlenecektir. Konferans neticesinde, dile getirilen görüşleri yansıtan bir nihai bildirinin kabul edilmesi öngörülmektedir.