No:74 - 6 Mayıs 2005, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Devlet/Hükümet Başkanları 8´nci Zirvesi hk.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci  (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı 10 Mayıs 2005’te, Devlet/Hükümet Başkanları 8’nci Zirvesi ise 11 Mayıs 2005 tarihinde Bükreş’te düzenlenecektir.

Sözkonusu toplantılarda ülkemizi Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül temsil edecektir.

Süreç’e taraf diğer sekiz ülkenin (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ, Romanya, Hırvatistan) yanısıra, Moldova’nın gözlemci statüsüyle katılacağı Zirve’de Yunanistan, Süreç Dönem Başkanlığı’nı Romanya’dan devralacaktır. 

Balkanlardaki ve özellikle Kosova’daki son durumun öncelikle ele alınacağı Zirve’de, Güneydoğu Avrupa’da altyapının geliştirilmesi ve çevre alanında işbirliği ile Balkanlardaki başlıca işbirliği süreçleri arasında eşgüdüm konuları da görüşülecektir. Zirve, katılımcılar arasında üst düzey temas ve görüşmeler yapılmasına da vesile olacaktır.

Kuruluşunda ve gelişiminde Türkiye’nin öncü rol üstlendiği GDAÜ İşbirliği Süreci, bölge ülkelerinin kendi inisiyatifleriyle oluşturdukları yegane Balkan işbirliği forumudur.