No:73 - 5 Mayıs 2005, Arjantin Senatosu´nun; 20 Nisan 2005 Tarihinde Kabul Ettiği Açıklamanın Kınanması Hk.

Arjantin Senatosu’nun  20 Nisan 2005 tarihinde kabul ettiği bir açıklamayla, Türkiye’yi 1915-1923 yılları arasında Ermeni halkına  karşı  soykırım yapmakla itham etmesini  kınıyor ve reddediyoruz.

Arjantin makamlarına, bu yönde bir girişimin yanlışlığı önceden anlatılmış ve yaratacağı sakıncalar, en üst düzeylerde, defalarca izah edilmiştir. Bu girişimlerimize rağmen Arjantin Senatosu’nun, siyasi çıkar amacı güden faaliyetlerin peşine takılarak, tarihi bilgiden yoksun maddi hatalarla dolu sözkonusu açıklamayı kabul etmesinin sorumlu bir davranış olmadığı ortadadır.

Türkiye, kısa zaman önce,  1915 yılında Türkler ve Ermeniler arasında meydana gelen olayların Türk ve Ermeni tarihçilerden  oluşacak bir komisyon tarafından ilgili bütün arşivlerde araştırılarak, varılan sonuçların uluslararası kamuoyuna açıklanması yönünde bir öneri yapmıştır.  Sayın Başbakanımız  13 Nisan 2005 tarihinde Ermenistan Cumhurbaşkanı  Robert  Koçaryan’a bir mektup göndererek  sözkonusu öneriyi resmen iletmiştir. Cumhurbaşkanı  Koçaryan’ın 26 Nisan tarihli cevabi mektubunun da tarafımızdan olumlu bir bakış açısıyla kapsamlı şekilde değerlendirilmekte olduğu açıklanmıştır.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini gerçekten arzulayan  ülkelerin  Türkiye’nin bu iyi niyetli açılımını desteklemeleri  beklenmektedir. Aksine  davranış içinde olanların ve bu tür açıklamalara tevessül edenlerin  kötü niyetli çabaların aleti olmaktan başka bir amaca hizmet etmedikleri  aşikardır.