No:73 - 12 Mayıs 2006,;Darfur Sorununun Çözümü İçin İmzalanan Barış Anlaşması;hk.

Türkiye, Darfur’da yaşanan sorunun çözümü amacıyla, Afrika Birliği tarafından hazırlanan Barış Anlaşmasının, Sudan Hükümeti ile bölgedeki en Büyük grup olan Sudan Kurtuluş Ordusu’nun (SLA) Minnawi kanadı tarafından 5 Mayıs 2006 tarihinde Abuja’da imzalanmış olmasından memnuniyet duymaktadır.

Sudan’ın Darfur bölgesinde barış ve güven ortamının yeniden tesisine yardımcı olmasını beklediğimiz bu anlaşmanın, ülkenin birlik, refah ve istikrar içinde kalkınmasına olduğu kadar, bölgede ve genel olarak Afrika’da barış ve istikrara katkıda bulunacağına inanıyoruz. Anlaşmanın bölgedeki diğer gruplar tarafından da  en kısa sürede imzalanmasını ümit ediyoruz.

Hatırlanacağı üzere, Sayın Başbakanımız, bu yıl Mart ayı sonunda Sudan’a yaptığı ziyaret sırasında Darfur’u da ziyaret etmiş, buradaki mülteci kamplarında sürmekte olan insanlık trajedisine bizzat tanık olmuş ve yaşanan acıların bir ölçüde giderilebilmesini teminen, bölgede Türk Kızılayı tarafından bir sahra hastanesi kurulması talimatını vermişti. Bu hastane Darfur’a gönderilmiş olup, kuruluş çalışmaları sürmektedir. Darfur’da sürekli barışın tesisi, Türkiye’nin Sudan’a ve Darfur bölgesine yönelik destek ve yardımlarının da
yoğunlaşmasına yardımcı olacaktır.