NO:72 - 26 Nisan 2007, Kanada Başbakanı Stephen Harper´ın 24 Nisan tarihinde 1915 Olayları Konusunda Yaptığı Açıklama Hk.

 

Kanada Başbakanı Stephen Harper, 24 Nisan tarihinde 1915 olayları konusunda bir açıklama yapmış ve açıklamanın başlığında bu olaylara “soykırım” ifadesiyle atıfta bulunmuştur.

Kanada Başbakanının yaptığı açıklamada bu tür hususların yer almasını kabul edilemez, adalet duygusundan uzak ve dostluk ve ittifak ilişkileri ile bağdaştırılamaz nitelikte buluyoruz.

1915 olaylarının gerek Türk ve Ermeni gerek diğer milletler tarafından tüm detaylarıyla ve doğru boyutlarıyla anlaşılabilmesi için Türkiye, tüm iyi niyetini ve yapıcı tavrını sürdürmekte kararlıdır. Ortak Tarih Komisyonu önerimiz hala masadadır. Bu öneri, en geniş ölçüde dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Öneri, tüm milletlerin konuya ilgi duyabilecek ve ehliyet sahibi bilim adamlarına açıktır.

Başbakan Harper’ın, Türkiye-Kanada ilişkilerinin iyileştirilmesine de, Türkiye ile Ermenistan arasındaki muhtemel açılıma da olumlu katkıda bulunmayacak bu açıklamayı yapmış olmasını üzüntüyle karşılıyor, yanlış davranmaya devam ettiğini düşündüğümüzü ifade ediyor ve kendisine 1915 olaylarının doğru bir zeminde araştırılabilmesini sağlamak amacıyla, uygun nitelikli Kanadalı bilim adamlarına telkinde bulunmasını öneriyoruz.