No:72 - 11 Mayıs 2006, Sözde -Pontus Helenizmi Soykırımı Anıtı- hk.

Sözde "Pontus Helenizmi Soykırımı Anıtı"nın 7 Mayıs 2006 günü Selanik Belediye Başkanı Vassilios Papayorgopulos tarafından törenle açılmasından, ayrıca sözkonusu törene Hükümet yetkilileri, Parlamento Temsilcileri ile mülki ve askeri erkanın da katılmış olmasından üzüntü duyduk.

Sözde “Pontus soykırımı” iddialarının hiçbir tarihi ve bilimsel temeli mevcut olmayıp, tarihsel gerçeklerin saptırılmasından ibarettir. Yunanlı yetkililere ve akademisyenlere iki ülke ilişkilerine zarar verecek bu tür söylemlerle ortaya çıkmaları yerine tarihi olayları objektif şekilde değerlendirmelerini öneririz.

Esasen konuya ilişkin hassasiyetimizi bir süredir Yunan makamlarının dikkatine getirmekteyiz. Hiçbir dayanağı olmayan iddialara konu olan bu adımın Türkiye ile Yunanistan arasında geliştirmeye çalıştığımız işbirliği ve diyalog ruhuyla uyuşmadığı yönündeki görüşümüzü bu vesileyle bir kez daha yinelemek istiyoruz.