No:68 - 27 Nisan 2005, Suriye´nin Lübnan´daki Askeri ve Güvenlik Unsurlarını Çekmesi hk.

Suriye’nin Lübnan’daki askeri ve güvenlik unsurlarını, BM Güvenlik Konseyi’nin 1559 sayılı kararı çerçevesinde, 26 Nisan 2005 tarihi itibarıyla çektiğini açıklamış olması tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır.

Bu açıklamanın içeriğinin BM tarafından doğrulanmasıyla bölgemizde gerginlik sebebi olan bir durumun ortadan kalkacağını umuyoruz.

Sözkonusu gelişmenin, Lübnan ve Suriye açısından olduğu kadar bölgemizin istikrarı açısından da önem arzettiği ve tüm bölgemizin  çıkarına olduğu değerlendirilmektedir.

Türkiye, bu gelişme ışığında, önümüzdeki dönemde Lübnan’daki demokratik sürecin uluslararası toplumun beklentileri doğrultusunda ilerlemesini ve bu ülkedeki seçimlerin Lübnanlıların siyasi iradesini hür bir şekilde kullanmalarını sağlayacak ortamda  yapılmasını temenni etmektedir.