No:67 - 26 Nisan 2005, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması´nın; 22 Nisan 2005 Tarihinde Sözde Ermeni Soykırımı Hakkında; Kabul; Ettiği Açıklamanın Kınanması hk.

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması’nın  22 Nisan 2005 tarihinde sözde Ermeni soykırımı hakkında  kabul  ettiği açıklamayı  kınıyor ve reddediyoruz.

Türklerin ve Ermenilerin karşılıklı büyük acılarına neden olan olayların çarpıtılarak bir soykırım olarak takdimi, üstelik bunun Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşananları en iyi  şekilde hatırlaması gereken bir ülke Parlamentosu tarafından yapılması anlaşılamaz bir davranıştır. 

 Federal Meclis Devlet Duması’nın kabul ettiği bu açıklama, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında her alanda önemli ilerleme kaydeden ilişkilerimizin vardığı düzey ile bağdaşmamaktadır.  

Türkiye, tarihte yaşanan tartışmalı olaylar hakkında en sağlıklı kararı  tarihçilerin vereceğine inanmaktadır. Bu amaçla, 1915 dönemine ilişkin gelişme ve olaylar hakkında Türk ve Ermeni tarihçiler tarafından, ilgili üçüncü ülke arşivlerindeki belgelerin de incelenerek  gerçeğin ortaya çıkarılması konusunda iyi niyetli bir girişimde bulunmuştur.

Federal Meclis Devlet Duması’nın  ülkemizin bu yoldaki iyi niyetli girişimine destek vermek yerine, halklar, özellikle yeni nesiller arasında dostça duyguların yeşertilmesi ihtiyacına ters düşen bir açıklama yapması bölgemizde  barışın, istikrarın  tesis edilmesi ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi açısından da talihsizdir.