No:67 - 1 Mayıs 2006, Afganistan´ın Yeniden Yapılanması hk.

Türkiye, önümüzdeki beş yıllık dönemde Afganistan’ın yeniden yapılanma ve yeniden imarına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan Ortak Eşgüdüm ve İzleme Kurulu’nda yer almıştır. Kurul, Afgan Hükümeti’ni temsilen 7, belirli kıstaslar çerçevesinde uluslararası toplumu temsilen belirlenen 21 olmak üzere toplam 28 üyeden oluşmaktadır.

Alınan resmi davet çerçevesinde ülkemiz, anılan kurulun 30 Nisan 2006 tarihinde Kabil’de düzenlenen ilk toplantısına katılmıştır.

Kurul, 31 Ocak-1 Şubat 2006 tarihlerindeki Londra Konferansı’nda imzalanan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1659 sayılı Kararı’yla onaylanan "Afghanistan Compact" belgesi çerçevesinde kurulmuştur. “Afghanistan Compact” belgesi, güvenlik, idari yapılanma ve sosyo-ekonomik kalkınma alanlarında uluslararası toplum ile Afgan Hükümeti arasında önümüzdeki beş yılı kapsayan bir sözleşme niteliğindedir.

Öte yandan, Afganistan’da eğitim, sağlık, bayındırlık ve güvenlik alanlarıyla ulusal ordu ve polisin geliştirilmesine ilişkin katkı ve faaliyetlerimiz devam etmektedir. Türkiye’nin Afganistan’a yönelik yardım taahhüdü 100 milyon Dolara çıkarılmıştır. Bu miktarın önümüzdeki beş yıllık dönemde proje bazında Afgan halkının kalkınması ve refahı için harcanmaya devam edilmesi öngörülmektedir. Aynı çerçevede, ülkemizin Afganistan’ın Vardak İli’nde bir İl İmar Ekibi (PRT) kurması kararlaştırılmıştır.