No:66 - 22 Nisan 2005, 26 Nisan 2005 Günü Lüksemburg´da Yapılacak Olan; 44. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı hk.

Ülkemizle AB arasındaki en üst-düzeyli karar organı olan Ortaklık Konseyi’nin 44. oturumu, 26 Nisan 2005 günü Lüksemburg’da gerçekleştirilecektir.

44. Ortaklık Konseyi, ülkemizle tam üyelik müzakerelerine başlanılması kararının alındığı 17 Aralık 2004 tarihli AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında ve müzakerelerin başlayacağı 3 Ekim 2005 tarihi öncesinde yapılıyor olması dolayısıyla özel bir önem taşımaktadır.

Sayın Bakanımız başkanlığında yapılacak toplantıda, ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde son dönemde yaşanan gelişmeler ve üyelik müzakerelerinin başlayacağı 3 Ekim’e giden süreç değerlendirilecektir.

Toplantıda, Gümrük Birliği’nin işleyişine ilişkin çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulacak, mali işbirliği ve müktesebat uyumu alanlarındaki çalışmalar da gözden geçirilecektir.