NO:65 -9 Nisan 2007, Birleşmiş Milletler´de Üye Ülkelerin İmzasına Açılan -Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme- Hk.

 

Müzakereleri 2002 yılında başlatılan ve 13 Aralık 2006 tarihinde BM Genel Kurulu’nda oylamasız kabul edilen ‘‘Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’’ 30 Mart 2007 tarihinde Birleşmiş Milletler’de üye ülkelerin imzasına açılmıştır.

Türkiye, anılan Sözleşme’yi imzalayan ilk ülkeler arasında yerini almıştır.

Ülkemiz adına Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Baki İlkin’in imzaladığı Sözleşme’nin müzakereleri sırasında Türkiye, engellilerin insan haklarından eşit ve tam olarak yararlanabilmesini, engellilere yönelik ayırımcılığa son verilmesini ve engellilere yaşamın her alanında eşit katılım olanağı sunulmasını savunmuş, bu doğrultuda, Sözleşme müzakerelerinin biran önce sonuçlandırılmasını desteklemiştir.

Anılan Sözleşme, genel ilkeler, genel yükümlülükler, ayırımcılık yasağı, erişilebilirlik, eğitim, sağlık, çalışma ve istihdam, siyasi ve kamusal yaşama katılım gibi çeşitli başlıklar altında engellilerin haklarını ve taraf devletlerin yükümlülüklerini düzenlemekte, Sözleşme’nin uygulanmasını denetlemek üzere ‘‘Engellilerin Haklarına İlişkin Komite’’ kurulmasını öngörmektedir.

Sözleşme, 20 ülke tarafından onaylanmasını takiben yürürlüğe girecektir.