No:65 - 20 Nisan 2005, Polonya Meclisi´nin 1915 Yılındaki Olayları Soykırım Olarak Tanımlayan Kararı hk.

Polonya Meclisi 19 Nisan 2005 tarihinde, 1915 yılındaki olayları soykırım olarak tanımlamayı da içeren  bir  karar  kabul etmiştir.  Bu kararı kınıyor ve reddediyoruz.

Birinci Dünya Savaşı koşullarında cereyan eden ve  Türklerle Ermenilerin büyük acılar çekmesine yol açan olayların çarpıtılarak, tek taraflı bir yaklaşımla  soykırım olarak nitelendirilmesi  sorumsuz  bir davranıştır.

Türkiye, ulusal parlamentoların tarihin tartışmalı dönemleri hakkında hüküm verilecek yerler olmadığını ve parlamentoların halklar arasında kin ve  nefret duygularını besleyen girişimlerden  kaçınmaları gerektiğini savunmuştur. 

Tarihi olaylar hakkında en sağlıklı kararın tarihçiler tarafından verilebileceğine olan inançla Türkiye, Ermenistan’a,  Türk ve Ermeni tarihçilerden bir grup oluşturarak,  1915 yılındaki gelişme ve  olayları, sadece Türk ve Ermeni arşivlerinde değil, ilgili diğer bütün ülkelerin arşivlerinde araştırarak, vardıkları sonuçları uluslararası kamuoyuna açıklamalarını önermiştir.

Polonya Meclisi’nin  tarihi önerimizi  kabul etmesi için Ermenistan Hükümeti’ne tavsiyede bulunmak yerine, 1915 olayları hakkında tahrif edilmiş bilgilere dayalı  bir karar alması  Türk halkını derinden üzmüştür. Polonya Meclisi’nin bu davranışı,  Türk ve Polonya halkları arasında sekiz yüzyıla yakın bir süredir gelişen dostluk duyguları ile de bağdaşmamaktadır.