No:58 -;8 Nisan 2003, Uluslararası Kızılhaç Komitesi´nin (ICRC) Ankara´da geçici bir misyon açmasına dair Anlayış Muhtırası

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) Ankara’da geçici bir misyon açmasına dair Anlayış Muhtırası, Bakanlığımız ile ICRC arasında 7 Nisan 2003 tarihinde imzalanmıştır.


Bir İsviçre sivil toplum kuruluşu (NGO) olmakla birlikte, tarafsız ve özel bir teşkilat niteliği taşıyan ICRC, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri çerçevesinde, silahlı çatışmalarda sivillerin korunması, yaralı ve esirlere insani muamele yapılması şeklinde özetlenebilecek uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uyulmasını izlemekle görevlendirilmiştir. Sözkonusu Cenevre Sözleşmeleri’ne Türkiye de taraftır.


Türkiye, insani yardımlar konusunda tarihten gelen güçlü geleneği temelinde, darda kalan ülkelerin halklarına yardımda bulunmayı insani görev ve uluslararası toplumun istikrarında önemli bir unsur olarak görmektedir. Ülkemiz, bu noktadan hareketle, ihtiyaç duyulan bölgelere, süratle ve imkanların elverdiği ölçüde yardım ulaştırmaya gayret etmenin yanısıra, bu amaca yönelik çabaları da her zaman desteklemektedir.


ICRC geçici misyonu, Irak krizi bağlamında insancıl hukuk ve insani yardım alanlarında ülkemiz ile işbirliği ve eşgüdüm çerçevesinde faaliyette bulunacaktır.