NO:56 - 30 Mart 2007, İran Tarafından Basra Körfezi´nde İran Karasularını İhlal Ettikleri Gerekçesiyle 15 İngiliz Denizcinin Gözaltına Alınması Hk.

 

İran tarafından, Basra Körfezi’nde İran karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle 15 İngiliz denizcinin gözaltına alınmasıyla ilgili sorunun halen çözümlenememiş olmasını kaygıyla izliyoruz. Türkiye, bu sorunun, yeni bir tırmanmaya meydan verilmeden çözüme kavuşturulması amacıyla, İran ve İngiltere makamlarıyla dostça ve yapıcı temaslarını sürdürmektedir.

Türkiye, bu sorunun da, Orta Doğu bölgesinde esasen mevcut sorunlara ilave bir gerginlik yaratılmadan, iyi niyetin ve uluslararası teamüllerin hâkim olacağı bir atmosferde biran önce çözümlenmesini samimiyetle arzu etmektedir.