No:5 - 16 Ocak 2002, Ülkemizin UNDP bünyesinde oluşturulan Afganistan Geçici Yönetimi Fonu´na sağladığı katkıya ilişkin yapılan açıklama hk.

Afganistan ile geleneksel dostluk ilişkileri bulunan ve tarih boyunca yakın işbirliği yapmış olan Türkiye, Bonn Anlaşması sonucu, Afgan grupları arasında varılan uzlaşı ile oluşturulan Geçici Yönetimi desteklemekte, Afganistan’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesinde önemli bir rol üstlenmiş olan yönetimin çalışmalarını rahat bir şekilde sürdürebilmesi yönünde yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Hükümetimiz, bu amaçla, Afganistan Geçici Yönetimine mali destek sağlamak üzere, UNDP bünyesinde oluşturulan Afganistan Geçici Yönetimi Fonu’na 100.000 dolarlık bir katkı yapma kararı almış ve 10 Ocak 2002 tarihi itibariyle bu katkısını fona iletmiştir.

Türkiye, önümüzdeki dönemde de Afganistan’a yönelik insani yardımlarını ve imar faaliyetlerine katkılarını sürdürecektir.