No:49 - 9 Nisan 2002, 16 Kasım 2001 tarihinde Türkiye ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları tarafından imzalanan Avrasya'da İşbirliği Eylem Planı uyarınca; kurulmuş olan yüksek düzeyli Ortak Çalışma Grubu´nun ilk toplantısının 9 Nisan 2002 tarihinde Moskova'da yapılması hk.

16 Kasım 2001 tarihinde Türkiye ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları tarafından imzalanan Avrasya'da İşbirliği Eylem Planı uyarınca kurulmuş olan yüksek düzeyli Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı 9 Nisan 2002 tarihinde Moskova'da yapılmıştır.

Çalışma Grubu heyetlerine Türk tarafında Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Tuygan ile RF tarafında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Razov başkanlık etmişlerdir.

Türk heyeti başkanı Müsteşar Yardımcısı Ali Tuygan, bu vesileyle RF Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Valeriy Loschinin tarafından da kabul edilmiştir.

Yüksek düzeyli Ortak Çalışma Grubu'nun bu ilk toplantısı derinlemesine görüş alışverişi ile yararlı ve yapıcı geçmiştir. Her iki ülkenin Avrasya'da çıkarlarını ilgilendiren konular başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası sorunlar ele alınmıştır.

Toplantıda, Türkiye ile Rusya arasında ikili ilişkilerin kapsamlı bir ortaklık seviyesine ulaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu arada anılan konularda her iki tarafın tutumlarındaki yakınlık dile getirilmiştir.

Bu çerçevede güney Kafkasya'ya ilişkin olarak bir altgrup oluşturulması, Avrasya'da işbirliğimizin ekonomik boyutu üzerinde yoğun bir şekilde çalışılması ve uluslararası terörizmle mücadelede işbirliğine ilişkin ikili istişarelerin düzenli bir şekilde devam ettirilmesi konuları üzerinde mutabık kalınmıştır.

Toplantıda, Ortak Çalışma Grubu'nun çalışma usulleri üzerinde görüş birliğine varılmış ve müteakip toplantının 2002 yılının ikinci yarısında Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır.