No:48 - 30 Mart 2006, BM Güvenlik Konseyi´nin İran´ın Nükleer Programına İlişkin Açıklaması hk.

BM Güvenlik Konseyi’nin 29 Mart 2006 tarihli toplantısında İran’ın nükleer programına ilişkin bir Başkanlık Açıklaması yapılmıştır.

Bu açıklama ile BMGK, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na taraf ülkelerin nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanımı yolunda üretim ve araştırma hakkını hiçbir ülkeye karşı ayırım yapmaksızın teslim etmektedir.

Açıklamada, bu haklara mukabil aynı anlaşmadan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde, İran’ın sorumluluklarını yerine getirmesinin ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam bir işbirliği yapmasının beklendiği dile getirilmekte, İran’ın Ajans kararlarına uymasının sorunun diplomatik yoldan barışçı çözüme ulaşmasını sağlayacak önemli bir imkan sağladığının altı çizilmektedir.

Sözkonusu açıklamanın sorunun barışçıl yoldan çözümü için büyük bir fırsat yarattığına inanıyor ve uluslararası camianın İran’dan ortak beklentilerini yansıtan bu açıklamayı destekliyoruz.