NO:48 - 20 Mart 2007, Türkiye-AT Ortaklık Komitesi 115. Dönem Toplantısı hk.

 

Ülkemizin AB’ye katılım sürecinin ve Gümrük Birliği çerçevesindeki çeşitli konuların teknik düzeyde ayrıntılı biçimde ele alınacağı Türkiye-AT Ortaklık Komitesi 115. dönem toplantısı 22 Mart 2007 tarihinde Brüksel’de yapılacaktır.

Toplantıya, Bakanlığımız eşgüdümünde ilgili kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerinden oluşan bir heyet iştirak edecektir.

Ortaklık Komitesi toplantısı, 3 Ekim 2005 tarihinde başlamış olan katılım müzakereleri ve ülkemizin üyelik süreci çerçevesinde kaydettiği gelişmelerin gözden geçirilmesi, ayrıca, mali işbirliğinin geliştirilmesi ve Gümrük Birliği bağlamındaki sorunlara yönelik çözüm imkânlarının araştırılması bakımından önem taşımaktadır.

Ortaklık Komitesi ayrıca, Türkiye-AB arasındaki ortaklık ilişkisindeki en üst düzeyli karar alma mekanizması olan Ortaklık Konseyi’ne de hazırlık mahiyeti taşımakta ve Konsey’in gündeminin hazırlanmasında belirleyici olmaktadır.