No:47 - 30 Mart 2006, NATO Konseyinin Hava Polisliği Kararı hk.

NATO Konseyi, İttifaka katılan yeni Müttefiklerden hava sahalarının korunmasında desteğe ihtiyaç duyan Baltık ülkeleri ile Slovenya’ya bu amaçla hava polisliği (Air Policing) alanında geçici olarak yardım sağlanması yönünde karar almıştır. Alınan bu karar uyarınca, anılan ülkelere hava polisliği desteği sağlanmasına ilişkin geçici çözümün 29 Mart 2004 tarihinden itibaren müttefiklerce üçer aylık dönemler halinde uygulanması ve bu arada kalıcı çözüm yollarının araştırılması öngörülmüştür.

NATO Konseyinin sözkonusu kararı çerçevesinde, Türkiye de 1 Nisan – 31 Temmuz 2006 tarihlerindeki 9. dönemde Baltık ülkelerinin hava sahalarında bu görevi üstlenecektir. Bu kapsamda, Litvanya'daki Siauliai havaalanına dört adet hızlı reaksiyon uçağı ve yeterli sayıda personel konuşlandırılacaktır.

Müttefiklerarası dayanışmanın bir tezahürü de olan Hava Polisliği desteği, esasen bugüne kadar gerçekleştirilen tüm NATO görevlerinde başarıyla yeralan Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstleneceği ve Estonya, Letonya ve Litvanya ile ilişkilerimizin daha da gelişmesine katkıda bulunacak bir İttifak görevi niteliğini taşımaktadır.