NO:47 - 17 Mart 2007, Filistin´de Kurulan Ulusal Birlik Hükümeti hk.

 

Filistin’de kurulan Ulusal Birlik Hükümeti barış çabaları ve Filistin halkının beklentileri bağlamında yeni bir umut olarak görülmektedir.

Filistin halkının sıkıntılarının giderilmesi, Filistin’de iç barışın sağlanması ve kurumların yeniden işlevsel hale getirilmesi bakımından yeni Hükümeti zorlu bir görev beklemektedir.

Ulusal Birlik Hükümetinin bu görevi layıkıyla yerine getirebilmesi ve halkın beklentilerine cevap verebilmesi için uluslararası toplumun tam desteğini arkasına alması temel bir gerekliliktir. Böylece yeni hükümet Filistin ve İsrail arasında diyalog ortamının yeniden tesis edilmesine de yardımcı olacaktır.

Yeni kurulan Ulusal Birlik Hükümetiyle birlikte Filistin’de kamu düzeninin sağlanması ve yıllardır tıkanmış bulunan barış sürecinin canlandırılması bakımından değerli bir fırsat penceresi açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi için tüm tarafların sağduyu ve sorumluluk bilinciyle davranması gereklidir.

Bu çerçevede, uluslararası toplumun da yeni Filistin Hükümetine karşı önyargısız ve teşvik edici bir yaklaşım benimsemesi beklenmektedir.