NO:46 - 13 Mart 2007, Türkiye-AB Troikası Siyasi Direktörler Toplantısı hk.

Türkiye-AB Troikası Siyasi Direktörler toplantısı (Müsteşar Yardımcısı düzeyinde olmaktadır) 14 Mart 2007 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Siyasi Direktör düzeyindeki Troika toplantıları, her Dönem Başkanlığı sırasında bir kez yapılmaktadır. Bu toplantılarda, ülkemizin AB’ye katılım süreci çerçevesinde yapılan ve yapılması öngörülen çalışmalar ile bölgesel ve uluslararası konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

AB Troikasında, mevcut Dönem Başkanı Almanya, müteakip Dönem Başkanı Portekiz Siyasi Direktörleri ve AB Komisyonu ile Konsey üst düzey yetkilileri yeralmaktadır.