NO:45 -;9 Mart 2007, Doğu Perinçek Aleyhine İsviçre´de Verilen Karar hk.;

 

Doğu Perinçek’in özgür, demokratik, hukukun üstün olduğu her toplumda bireyin sahip olması gereken fikir beyan etme hürriyeti çerçevesinde dile getirmiş olduğu görüşlerin İsviçre Ceza Kanununun tartışmalı bir maddesine aykırı düştüğü gerekçesiyle, Ermeni-İsviçre Derneği’nin şikayeti üzerine açılmış olan davada, mahkemenin İsviçre Ceza Kanununun mükerrer 261 maddesi hükümlerini davacı tarafın iddialarına uygun şekilde yorumlayarak mahkumiyet kararı vermiş olması üzüntü ile karşılanmıştır.

Dava konusunun yersiz, mesnetsiz, her hal ve karda şüphe götürmez biçimde tartışmalı olmasının yanısıra, davacı tarafın iddialarının İsviçre Ceza Kanunu’nun mükerrer 261 maddesi hükümleri çerçevesinde ele alınamayacağı hususu birçok yetkili ve hukuk otoritesi tarafından açıklanmış bulunmasına rağmen, mahkemenin böyle bir karar alması birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. Alınan bu kararın Türk halkı tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Davanın açılışından karar aşamasına kadar adalete müdahalede bulunmama kaygısıyla dava hakkında Türkiye adına herhangi bir görüş açıklanmasından özellikle imtina edilmiş ve sadece İsviçre adaletinin tarafsız ve adil bir karar vereceğine olan inancımızın belirtilmesi ile yetinilmiştir. Buna mukabil, İsviçre televizyonlarında tek taraflı yayınlar yapılması, basında meselenin davacı tarafın propagandası doğrultusunda yansıtılması ve karar açıklanmadan Doğu Perinçek’in “inkarcı” olarak takdim edilmiş bulunması ve adeta işbirliği halinde kararı etkilemek için her türlü gayretin sarfedilmesine imkan tanınmış olması üzüntüyle kaydedilmiştir.

Bu haksızlığın davaya ilişkin hukuki sürecin bundan sonraki safhalarında İsviçre’de bulunduğuna inanmak istediğimiz tarafsız ve bağımsız yargıçlar ve mahkemeler tarafından düzeltileceğini ümit ediyoruz.