No:45 - 21 Mart 2003, NATO Genel Sekreterinin Türkiye ile İlgili Yaptığı Açıklama

Irak’ta dün sabah (20 Mart 2003) çatışmaların başlaması üzerine NATO Genel Sekreteri Lord Robertson, aynı gün, Kuzey Atlantik Konseyi ve Savunma Planlaması Komitesi’nin toplanarak Irak harekatı ile ilgili gelişmeleri gözden geçirdiğini ve Irak Savaşı sırasında Türkiye’nin bir saldırıya hedef olması durumunda İttifak’ın Vaşington Antlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini Türkiye’ye karşı yerine getirme kararlılığını ortaya koyduğunu vurgulayan bir açıklama yapmıştır.


Genel Sekreter açıklamasında aşağıdaki hususlara yer vermiştir:

“Bazı Müttefiklerin de yer aldığı harekatların dün gece itibarıyla başlamasının ardından, bu sabah NATO Daimi Temsilcileri, Kuzey Atlantik Konseyi ve Savunma Planlaması Komitesi olarak toplanmışlardır. Bugün öğleden sonra NATO ile Ortak ülkeler arasında Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi’nde bir görüşme yapılacaktır.


Kuzey Atlantik Konseyi’nde Müttefikler, ABD ve İngiliz temsilcilerinden brifingler almışlar, düzenli ve ayrıntılı brifingler ile danışmaların sürdürülmesini kararlaştırmışlardır. Daimi Temsilciler, Türkiye’ye ilişkin durumu da değerlendirmişler ve tehdit altındaki bir üye ülkeye yönelik antlaşma yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etme hususundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Savunma Planlaması Komitesinde Müttefikler, NATO’nun Türkiye’yi desteklemeye yönelik savunma önlemlerini gözden geçirmişlerdir. NATO halihazırda, AWACS ve hava savunma füzeleri türünden teçhizatı konuşlandırmak suretiyle Türkiye’nin Irak’tan gelecek tehditlere karşı savunulmasına yardımcı olacak ve saldırıyı caydıracak şekilde hareket etmektedir.


Dün gece, gelişen durum muvacehesinde, NATO Savunma Planlaması Komitesi Türkiye’deki NATO kuvvetlerinin çatışma kurallarını kuvvetlendirmeye yönelik değişiklikleri onaylamıştır. Sözkonusu kurallar, koşullar ne olursa olsun, kuvvetlerimizin görevlerini etkin şekilde yerine getirmelerini sağlayacaktır. NATO’nun konuşlanması, tabiatıyla, bölgedeki diğer askeri harekatlardan kesin olarak ayrı şekilde, tamamıyla savunmaya yönelik önlemlerdir. Türkiye’ye herhangi bir saldırı durumunda, NATO, Vaşington Antlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirecektir.


Önümüzdeki zorlu günlerde ve haftalarda, NATO transatlantik güvenlik danışmalarında asli forum olarak toplanmaya ve hareket etmeye devam edecektir. Saddam Hüseyin rejimine karşı girişilen harekata katılan koalisyon içerisinde birçok NATO Müttefiki ve Ortak ülke bulunmaktadır. Tüm Müttefiklerin en fazla önem verdiği insani ve kriz-sonrası hususları görüşmeye başlamış bulunuyoruz.


Bu zor zamanda, düşüncelerim koalisyon birlikleri ve Irak halkıyla birliktedir. İhtilafın kısa zamanda sonuçlanmasını bekliyorum”.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.