NO:44 - 8 Mart 2007, 10 Mart 2007 tarihinde Bağdat´ta Düzenlenecek Toplantı Hk.

10 Mart 2007 tarihinde Bağdat’ta, Türkiye tarafından 2003 yılında başlatılan komşu ülkeler sürecinde yer alan dokuz ülke ile, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesini bir araya getirecek günübirlik bir toplantı düzenlenecektir.

Irak’taki gelişmelerin ikili ve bölgesel boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesine olanak sağlayacak olan bu toplantıda Türkiye, Hükümetimizin Irak Özel Temsilcisi Büyükelçi Oğuz Çelikkol başkanlığındaki bir heyet tarafından temsil edilecektir.

Türkiye, Bağdat toplantısında, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan, sınırlarını güvence altına almış, bölgesel refah ve istikrara katkıda bulunan bir Irak’ın inşası yolunda ortak bir iradenin ortaya konmasını beklemektedir.

Irak konusunun ilgili bölge ülkeleriyle uluslararası toplumun öndegelen üyeleri tarafından uzun süreden bu yana ilk kez bir arada ele alınacağı bu toplantı Irak halkı ve hükümetine verilecek destek bağlamında da önem arzetmektedir. Önümüzdeki dönemde daha üst düzeyde bir toplantı yapılması da gündemdedir.