No:44 - 24 Mart 2006, Türkiye-AT Ortaklık Komitesi´nin 114. Dönem Toplantısı hk.

Ülkemizin AB’ye katılım sürecinin ve Gümrük Birliği çerçevesindeki çeşitli konuların teknik düzeyde ayrıntılı biçimde ele alınacağı Türkiye-AT Ortaklık Komitesi 114. dönem toplantısı 27 Mart 2006 günü Brüksel’de yapılacaktır.

Toplantıya, Bakanlığımız AB ve Avrupa Ülkeleriyle İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Acet başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın üst düzeyli yetkililerinden oluşan bir heyet iştirak edecektir.

Ortaklık Komitesi toplantısı, 3 Ekim 2005 tarihinde başlamış olan üyelik müzakereleri ve ülkemizin katılım süreci çerçevesinde kaydettiği gelişmelerin gözden geçirilmesi, ayrıca, mali işbirliğinin geliştirilmesi ve Gümrük Birliği hususlarında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması bakımından önem taşımaktadır.

Toplantı, Mayıs ayında Bakan düzeyinde toplanması öngörülen Ortaklık Konseyi’ne de hazırlık mahiyetinde olacaktır.