No:44 - 20 Mart 2003, Bazı Müttefik Ülkelerde Tahahhut Edilen Yardım Malzemeleri

1. NATO Konseyi’nde, olası Irak operasyonunda ülkemizin savunmasının takviyesine yönelik olarak 19 Şubat 2003 günü alınan kararlar uyarınca Sivil Olağanüstü Hal Planlama Komitesi çalışmalarına başlamış ve SHAPE kanalıyla karşılanan askeri kurumlarımızın ihtiyaçlarının yanısıra, özellikle harekat alanına yakın bölgelerimizde sivil korunma amaçlı faaliyetleri yürüten kurumlarımızın biyolojik-kimyasal korunma alanında ihtiyaç duyabileceği malzeme ve teçhizata ilişkin bir liste, Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi aracılığıyla, 46 Müttefik ve Ortak ülkeye iletilmişti.


2. Türkiye’de sivil ve askeri kesimin duyabileceği ihtiyaca binaen, bazı Müttefik ülkelerden taahhüt edilen yardım malzemesi aşağıdadır:

  •  Danimarka: 10.000 doz çiçek aşısı,
  • Norveç: 650.000 Euro değerinde biyolojik ve kimyasal korunma malzeme ve teçhizatı,
  • Kanada: 150.000 adet şarbon hastalığına karşı korunma sağlayan tıbbi malzeme,
  • Macaristan: 500 ila 1000 doz çiçek aşısı,
  • Polonya: 14.000 adet korunma malzemesi,


Anılan malzeme ve teçhizatın ülkemize süratle intikali için çalışmalar yürütülmektedir.


3. Ülkemizin biyolojik - kimyasal savunma konusunda NATO ile yaptığı eşgüdüm ve planlama faaliyetleri devam etmekte olup, gerekli her türlü tedbir Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız arasında yakın işbirliği ve koordinasyon içinde esasen alınmış bulunmaktadır.