No:43 - 16 Mart 2006, -TBMM Hükümeti ile Rusya Şuraları Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması-nın Yıldönümü hk.

16 Mart 1921 tarihinde Moskova’da imzalanan ve Rusya Federasyonu ile kökleri yüzyıllar öncesine uzanan ikili ilişkilerimizin tarihinde karşılıklı dostluk ve dayanışma ruhunu sergileyen önemli belgelerden biri “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Rusya Şuraları Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması”dır. Sözkonusu Antlaşma’nın 85. yıldönümü münasebetiyle, Sayın Bakanımız ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bugün bir mesaj teatisi gerçekleştirilmiştir.

Sayın Bakanımız, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’a gönderdiği mesajda, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve dayanışma ortamının gelişerek devam ettiğini görmekten, karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimizin ve işbirliğimizin ulaştığı seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş; Rusya Federasyonu ile ilişkilerimize verdiğimiz önemi ve işbirliğimizin her alanda daha da ileriye götürülmesi yönündeki kararlılığımızı yinelemiştir.

Sayın Lavrov da mesajında, sözkonusu Antlaşma’nın imzalanmasından bu yana geçen yıllar içerisinde iki devlet ve millet arasındaki geleneksel dostluk ve iyi komşuluk bağlarının sağlamlaştığını, ilişkilerimizin çok boyutlu ortaklık düzeyine yükseltilmesi sürecinin ivme kazandığını, Rusya Federasyonu’nun iki ülke halkının yüksek menfaatleri doğrultusunda ilişkilerin her alanda derinleşmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğini belirtmiştir.