No:42 - 20 Mart 2003, 20-21 Mart 2003 Brüksel´deki AB Zirve Toplantısı

Avrupa Birliği’nin 2010 yılına kadar bilgi teknolojisine dayalı, rekabetçi ve istihdam açısından dünyanın en gelişmiş ekonomisi haline getirilmesini amaçlayan Lizbon Stratejisi, Mart 2000’de toplanan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Lizbon Zirvesi’nde kabul edilmiştir. Strateji’de belirlenen hedeflerin uygulanmasını izlemek üzere, her yıl ilkbahar aylarında Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Zirve toplantıları düzenlenmektedir.


2003 yılında bu kapsamda yapılacak Zirve toplantısı, 20-21 Mart’da Brüksel’de gerçekleştirilecektir.


Zirvenin ilk gününde, “AB’de ekonomik durum ve politikalar”, “büyüme potansiyelinin artırılmasına yönelik reformlar”, “sürdürülebilir kalkınmada çevre boyutu”, “sosyal politikaların istihdam artışını sağlayacak biçimde gözden geçirilmesi” ve uluslararası konular ele alınacaktır. Bu bölüm, sadece AB Üyesi Ülkelerin katılımına açıktır.


Zirvenin ikinci günü olan 21 Mart öğle saatlerinde ise, Üye ve Aday Ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarının, Dışişleri Bakanlarının ve Ekonomi ve Maliye Bakanlarının ayrı ayrı katılacağı eşzamanlı çalışma yemekleri düzenlenecektir.


Üye ve Aday Ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılacağı yemekte, Lizbon Stratejisi’ne ek olarak, Irak’taki gelişmeler ve AB’nin Geleceğine İlişkin Konvansiyon çalışmaları ele alınacaktır. Dışişleri Bakanları yemeğinde, Ortadoğu, Kuzey Kore ve Kıbrıs’a ilişkin gelişmeler görüşülecek; Maliye ve Ekonomi Bakanlarının yemeği ise, bütünüyle Lizbon Stratejisi’ne hasredilecektir.


Üye ve Aday Ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılacağı yemeğe Sayın Bakanımız; Maliye ve Ekonomi Bakanlarının katılacağı yemeğe Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan; Dışişleri Bakanlarının katılacağı yemeğe de, ülkemizin AB Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Oğuz Demiralp iştirak edeceklerdir.


Sayın Bakanımız ve Sayın Ali Babacan, Zirve programına ek olarak, AB’ye Üye Ülkelerdeki muhataplarıyla ikili görüşmelerde de bulunacaklardır.