No:41 - 14 Mart 2006, Paraguay Dışişleri Bakanı Sayın Leila Rachid´in Ülkemize Resmi;Ziyareti hk.

Paraguay Dışişleri Bakanı Sayın Leila Rachid, Sayın Bakanımızın davetlisi olarak 15-17 Mart 2006 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Sözkonusu ziyaret, Paraguay ile ülkemiz arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmiş bulunduğu 1953 yılından bu yana Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyareti oluşturacaktır.

Paraguay Dışişleri Bakanı Sayın Rachid’in bu ziyareti, Sayın Bakanımızın 18-23 Ocak 2006 tarihlerinde Brezilya’ya gerçekleştirmiş bulundukları resmi ziyaret ile resmen başlatmış oldukları 2006 - Latin Amerika Yılı çerçevesinde bölge ülkelerinden Türkiye’ye yapılacak ilk üst düzey ziyareti teşkil edecektir.

Konuk Bakan’ın 15 Mart günü Sayın Bakanımızla Ankara’da gerçekleştireceği ikili ve heyetlerarası görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası konular da ele alınacak, iki Bakan tarafından Paraguay Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında siyasi istişare mekanizması kurulmasını teminen bir mutabakat muhtırası ile iki ülke resmi ve umuma mahsus pasaportlarının karşılıklı olarak vizeden muaf tutulmasına dair bir anlaşma imzalanacaktır.

16 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek olan Bakan Rachid, aynı gün öğleden sonra özel sektör temsilcileri ve iş çevreleriyle temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a gidecek, 17 Mart günü ülkemizden ayrılacaktır.

Bakan Rachid’in bu ziyaretinin, Paraguay ile ülkemiz arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir aşama teşkil edeceğine, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari temasların ivme kazanmasına olanak sağlayacağına ve her iki ülke işadamları ve yatırımcılarının karşılıklı iş ve yatırım imkânlarından gelecekte yeterince yararlanmalarına vesile oluşturacağına inanılmaktadır.