NO:4 -;5 Ocak 2005,;30 Ocak 2005 Tarihinde Irak'ta Yapılacak Seçimlerde Türkiye'de Bulunan; Irak'lıların; Oy Kullanabilmesi Hk. ;

Irak Bağımsız Seçim Komisyonu, 30 Ocak 2005 tarihinde Irak’ta yapılacak seçimlerde ülke dışında yaşayan  Irak’lıların da oy kullanabilmesi amacıyla Uluslararası Göç Örgütü’nü (IOM) yetkilendirmiştir.

“Ülke Dışında Oy Kullanma Programı”nı (OCV) yürütme görevini alan IOM, 14 ülke meyanında ülkemize de müracaat etmiş ve bu talep ilgili makamlarımızla yapılan değerlendirme sonucu kabul edilmiştir.

İşbirliği kararımız alınırken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “Irak Halkı”nın kendi geleceklerini özgürce belirleme hakkı” konusundaki 1483, 1511 ve 1546 sayılı kararları da gözönünde bulundurulmak suretiyle, Irak’ta ulusal uzlaşının temini, güvenlik ve istikrar ortamının iyileştirilmesi ve demokrasinin yeniden tesisine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Seçimlerde aşağıdaki kişiler oy kullanabileceklerdir :

1. Türkiye’de yasal olarak bulunan Irak vatandaşları :

-Geçerli pasaport ve Türkiye vizesi sahibi olan turistler, 

-İkamet tezkeresi sahibi olarak ülkemizde ikamet edenler,

-Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) yanısıra T.C. İçişleri Bakanlığına da  kaydını yaptırmış olan mülteciler.

2. Herhangi bir Irak belgesi sahibi olmamakla beraber, Türk makamlarınca verilmiş belgelerde Irak vatandaşı da oldukları, veya doğum yerlerinin Irak olduğu görülen T.C. vatandaşları ile bu kişilerin çocukları olduklarını belgeleyebilen kişiler.

İstanbul ve Ankara’da kurulacak olan merkezlerde seçimlerden 12 gün önce seçmen kayıtları başlayacak, 7 gün sürecek kayıt işlemleri akabinde hazırlanacak listeler 2 gün askıda kalacak ve oy kullanma işlemi 28-29-30 Ocak 2005 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Mevzuatımız gereği, seçimler vesilesiyle siyasi propaganda yapılması mümkün olamayacak, ancak, IOM tarafından basın-yayın organları aracılığıyla seçmen bilgilendirme programı yürütülecektir.

Seçimlerin sakin ve huzurlu geçmesi için tüm önlemler ilgili makamlarımızca alınmaktadır.

Seçimlerin Irak halkına barış, birlik ve mutluluk getirmesini ve içinde bulunduğu elverişsiz koşullardan biran önce kurtulmasına katkıda bulunmasını dileriz.