No:39 - 12 Mart 2003, AİHM´nin Abdullah Öcalan Hakkında Aldığı Karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Abdullah Öcalan davasına bakan ilgili dairesi bugün (12 Mart 2003) kararını açıklamıştır. Sözkonusu karar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bazı maddelerinin ihlal edildiğini belirtmektedir.


Mahkeme’nin mevzuatımızda gerçekleştirilen ve bazı iddialarla doğrudan ilgisi bulunan değişiklikleri ve tarafımızdan yapılan savunmaları yeterince değerlendirmediği gözlenmiştir.


Bu açıdan kararın gerekçeleri ve buna bağlı olarak varılan sonuçlar sağlam olmaktan uzaktır.


Karar henüz kesin nitelikte değildir. Tarafların üç ay içinde kararı Büyük Daire’de temyiz etme hakları bulunmaktadır.


Bu kararın yanlış olarak değerlendirilen unsurları tarafımızca Büyük Daire’de temyiz edilecektir.