No:38 - 10 Mart 2006, Japon ve Türk Bilimadamlarının İşbirliği ile Sürdürülmekte Olan Arkeolojik Kazı Çalışmaları hk.

Kaman Kalehöyük’te 1986 yılından bu yana Japon ve Türk bilimadamlarının işbirliği ile sürdürülmekte olan arkeolojik kazı çalışmaları çerçevesinde bu bölgede bir müze inşa edilebilmesi için Japon Hükümeti tarafından Türk Hükümetine verilmesi öngörülen 288 milyon Yen (yaklaşık 2,4 milyon ABD Doları) tutarındaki hibeyle ilgili olarak iki ülke arasında 30 Eylül 2005 tarihinde bir mutabakat belgesi imzalanmıştır.

Bu mutabakata dair müzakere kayıtlarında hibe işlemleri sırasında rüşvet anlamına gelebilecek davranışların önlenmesi ile ilgili bir madde bulunmaktadır. Her iki ülke için de aynı derecede geçerli olan sözkonusu maddenin Japon Hükümetinin diğer birçok ülkeyle yapmış olduğu benzer anlaşmalarda da yeraldığı bilinmektedir.

Malumları olduğu üzere, Türkiye yolsuzlukla mücadele konusuna büyük önem atfetmekte olup, bu amaca yönelik olarak bir dizi yasal düzenleme de gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bu yasaların uygulanmasına özel itina gösterildiği kamuoyunun malumudur. Bu anlayışla İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) çerçevesinde 1997 yılında imzalanan Rüşvetle Mücadele Sözleşmesine taraf olunmuş ve bunu takiben uluslararası platformda yapılan tüm çalışmalarda aktif görev üstlenilmiştir. Nitekim, ülkemiz 2003 yılında kabul edilen ve “İstanbul Eylem Planı” olarak adlandırılan OECD üyesi olmayan Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinde yolsuzluğa karşı bölgesel eylem planının gerçekleştirilmesinde de önemli rol oynamıştır.

TBMM Dışişleri Komisyonunun 9 Mart 2006 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Japonya ile imzalanan yukarıda bahsekonu müzakere kayıtlarının yarattığı hassasiyet dikkate alınarak sözkonusu ifadelerin yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için müzakere kayıtlarından çıkartılması kararlaştırılmıştır.